English

KK Partizan NIS

Utorak, 26.09.2017 (18:45)

  • VS

Utorak, 26.09.2017 (18:45)

Takmičenja

Detalji će biti prikazani odmah po objavljivanju rasporeda takmičenja.

Legenda

  • P - pobedio utakmica
  • I - izgubio utakmica
  • KD - koševa dao
  • KP - koševa primio
  • KR - koš razlika